מחלקת דיני משפחה, בראשות עו"ד יובל בר-דב, מתמחה בדיני משפחה, כולל מעמד אישי, זכויות וחובות הנובעות מהמעמד המשפחתי, צוואות וירושות. המחלקה עוסקת במגוון נושאים הנוגעים לעריכת הסכמים וייצוג בסכסוכים הקשורים לדיני משפחה ודיני המעמד האישי: 

ייצוג בכל ההליכים הקשורים ליחסי בני זוג וילדיהם בבתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבניים וערכאות הערעור בתביעות רכושיות (בליווי צוות מקצועי לרבות של רואי חשבון, שמאים ואקטוארים), תביעות למזונות אישה ומזונות ילדים, אחריות הורית/משמורת, זמני שהות/הסדרי ראייה, משמורת ואפוטרופסות, תביעות לכתובה ולגירושין, ותביעות להתרת נישואין של בני דתות שונות.
עריכת הסכמי ממון בין בני זוג קודם לנישואין, במהלך הנישואין ובין "ידועים בציבור", וכן לקראת פרידה וגירושין, הגנה על הסכמי ממון, הסכמי חיים משותפים והסכמי גירושין, ותקיפת הסכמים כאלה לאחר שקיבלו אישור בית המשפט.
עריכת צוואות, בקשת צווים לקיום צוואות, תקיפת צוואות והתנגדות להן, צווי ירושה והתנגדויות להם וניהול עזבונות.
לעורכי הדין במחלקה ניסיון רב בתיקי משפחה מורכבים מבחינת הרכב הרכוש המשותף: מקרקעין ורכוש הרשומים על שם בני הזוג בארץ ובחו"ל; מקרקעין ורכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג או הרשום על שם אחרים מטעמו של אחד מבני הזוג; עסקים בארץ ובחו"ל; מניות ואופציות; מוניטין אישי ומוניטין עסקי של אחד מבני הזוג; פערים בפוטנציאל ההשתכרות בין בני הזוג; ערבוב והיטמעות של רכוש קודם לנישואין, ירושות ומתנות לכדי רכוש משותף.
לעורכי הדין במחלקה ניסיון רב בתיקי אבהות – עריכת בדיקות אבהות בסיטואציות מורכבות (למשל לאחר פטירה של "הורה"); "גניבת זרע" ועוד.

צרו קשר עם המחלקה

לחצו ליצירת קשר

מאמרים רלוונטים