מחלקת משפט מינהלי – חוקתי, בראשותה של עו"ד אדווה בן יוסף.

עורכי הדין במחלקה מתמחים בעריכת חוות דעת משפטיות בתחום המשפט המנהלי והחוקתי, בניסוח פניות מקדימות לגופים השלטוניים הרלוונטיים וכן בהגשת עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ, הן בנושאים מנהליים והן בנושאים חוקתיים.

למחלקה ניסיון רב בעבודה מול גופים שלטוניים שונים, לרבות משרדי הממשלה, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים, רשויות מקומיות, צה"ל ופרקליטות המדינה.

לזכות המחלקה נזקפים הישגים רבים בתחום ההגנה על זכויות הפרט וזכויות האזרח, טיפול בנושאים שונים מול רשויות המדינה והתמחות בקידום הליכי חקיקה וחקיקת משנה בכנסת ישראל.

המשרד גאה לעמוד מאחורי מספר תקדימים ותיקים מרכזיים בתחום המשפט המנהלי. הבולטים שבתיקים הינם: מאבק לפתיחת שוק התרופות ללא מרשם למכירה מחוץ לבתי מרקחת; מאבק בתחנות הדלק הפיראטיות; מאבק במהילת דלקים; מאבקה של מועצה אזורית נגד מפגעים סביבתיים; מאבק נגד שלילת תעודת כשרות מטעמים של אמונה דתית; הגנה על זכויותיהם של המתיישבים באזור הר הנגב; מאבק נגד שיווק הימורים (חוקיים) לקטינים; מאבק נגד פיטורי משרתי קבע תוך פגיעה בזכויותיהם הסוציאליות; מאבק נגד הפליה ופגיעה בחופש הדת של קבוצות בהשכרת אולמות אירועים; מאבק העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל לשם יצירת מקומות התמחות לכל הסטודנטים בפיזיותרפיה ועוד. 

המחלקה מנהלת תיקים גדולים ומורכבים, אשר רבים מהם נמצאים על סדר היום הציבורי. בתיקים אלה נאבקים לקוחותינו על זכויותיהם מול הממסד השלטוני בעניינים שונים, כגון:

ייצוג משפחות שכולות, נעדרים ושבויים מול משרד הביטחון ורשויות הצבא; ייצוג משרתי קבע מול רשויות צה"ל וטיפול בזכויות נכי צה"ל. כמו כן, עוסקת המחלקה בייצוג גופים פרטיים בהתקשרויות אל מול משרד הביטחון, לרבות באמצעות מכרזים.
טיפול באשרות כניסה לישראל, אשרות שהייה ועבודה לעובדים זרים; תביעות לפי חוק חופש המידע; הליכי התאזרחות; ייצוג גורמים פרטיים וציבוריים בוועדות הכפופות למשרד הפנים ובהליכים משפטיים בנושאי תכנון ובנייה; ייצוג רשויות מקומיות בהליכים משפטיים.
ייצוג חברות מסחריות ועמותות בוועדת הכנסת; פניות לרשויות האכיפה והתביעה לפעול לאכיפת החוקים הקיימים; ניסוח וקידום הצעות חוק.
ייצוג תלמידים ומשפחותיהם מול משרד החינוך והרשויות המקומיות; ייצוג אנשי חינוך מול משרד החינוך ושלוחותיו.
ייצוג חברות מסחריות ועמותות בוועדת העבודה, רווחה ובריאות בכנסת; ייצוג ארגונים, לרבות רשויות מקומיות וארגונים ירוקים, נגד גופים מזהמים; אילוץ רשויות האכיפה והתביעה לפעול לאכיפת החוקים הקיימים.
ליווי משפטי מקיף ומקצועי בהליכי תכנון ובנייה, כגון: הגשת בקשות להיתר, הגשת התנגדויות, השגות, עררים ועתירות מנהליות, טיפול בתביעות בגין פגיעות תכנוניות והפקעות בכל הערכאות הנדרשות וכן הופעה בפני ועדות התכנון והבניה, ועדות הערר, בית המשפט לעניינים מנהליים ובית המשפט העליון.
הגשת תלונות למשרד מבקר המדינה.

צרו קשר עם המחלקה

לחצו ליצירת קשר

מאמרים רלוונטים