תזכורת חשובה לכל מי שהופקעו ממנו מקרקעין וטרם הגיש תביעת פיצויים בגין ההפקעה

לפני כ-3 שנים, בתאריך 21.3.2013, פורסם פסק דין חשוב ומכונן של בית המשפט העליון בסוגיית ההתיישנות של תביעות בגין פיצויי הפקעה. פסק הדין ניתן במסגרת דיון נוסף ובהרכב מורחב של 7 שופטים . בין שופטי העליון נתגלעה מחלוקת עקרונית בנושא זה, והוחלט ברוב דעות כדלקמן: א. עילת התביעה בגין פיצויי הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה [...]